Lync op Apple Mac configureren

Je hebt Office365 abonnement gekocht maar je krijgt Lync niet aan de gang op je Macbook.

Zorg ervoor dat gebruikers de juiste stappen volgen wanneer zij zich op Lync
Online aanmelden
Om aan te melden bij Lync Online met behulp van Lync voor Mac, gebruikers, gaat u als volgt te werk:
1. Start Lync voor Mac.
2. Voer uw e-mailadres, gebruikers-ID en wachtwoord.
3. Naast het Aanmelden als, selecteer de aanwezigheid status die u wilt weergeven nadat u zich
hebt aangemeld.
4. Als u uw referenties opslaat, schakelt u het selectievakje Mijn wachtwoord onthouden in. Uw
referenties worden opgeslagen op uw Mac OS
5. Als u aanvullende opties wilt configureren voor een verbinding met Lync Online, klikt u
op Geavanceerd. U kunt de volgende opties configureren:
– Automatische configuratie: In de meeste gevallen is dit de juiste instelling. Als de
benodigde DNS-records aanwezig zijn en automatische configuratie niet werkt, probeert
u de Handmatige configuratie.
– Handmatige configuratie: Selecteer deze optie als de automatische configuratie
mislukt, en geef de volgende waarden op:
– Interne servernaam: sipdir.online.lync.com:443
– De naam van externe server: sipdir.online.lync.com:443
– Kerberos-verificatie:Laat deze optie uitgeschakeld.

Hiermee kunt u Lync op de MAC goed instellen.